Home › Metody práce

Metody práce

Pouze opakovaným tréninkem lze dosáhnout zafixování dovedností a znalostí.

Postup při přípravě a realizaci vzdělávacího projektu


Obsah a forma přípravy závisí na typu projektu a požadavcích zákazníka

diagram

Analýza současné situace
Vyhodnocení potřeb organizace a budoucích účastníků tréninku
Diagnostika a získávání informací
Rozhovory s managementem a rozhovory s budoucími účastníky
Diagnostika pomocí dotazníků
Workshop s budoucími účastníky tréninku

Vytvoření komplexního vzdělávacího projektu
Sestavení a příprava tréninkových programů
Příprava e-learningových programů
Příprava podkladů pro tréninky
(brožury, pracovní listy, reakční karty, testy, tréninkové pomůcky…)

E-learningová příprava účastníků
Podpora a zafixování požadovaných změn mezi jednotlivými bloky tréninku
Individuální a týmové akční plány po každém tréninkovém bloku
Koučování mezi jednotlivými bloky tréninku
Doplnění znalostí a testování mezi jednotlivými bloky tréninku e-learningem
Vyhodnocení a zpětná vazba po každém tréninkovém bloku

postava

Metodika tréninků
 
Metodika tréninku je postavena na osvědčených principech aktivního učení dospělých a přizpůsobena specifikám zákazníka. Součástí metodiky jsou individuální a týmová cvičení, hraní rolí, případové studie, instruktážní videa, využití videotechniky, práce na počítačích, moderování, vstupní a výstupní testy a další metody, které napomáhají trvalému osvojení dovedností i vědomostí – například testovací soutěžní otázky a kvízy.